Sigurnost i poverenje

        dolazi sa nama...

slogan firme

UXO detektori

Kliknite na sliku proizvoda za detaljan opis

Traženje ili lociranje

Metalni detektori za traženje metala sa standardnim čvrstim metalom, prilagođeni radu na zemlji specifičnim UXO. Različiti zvuci za metal otkriven sa desne ili sa leve strane, u zavisnosti od vrste objekta.

VMXC1
VMXC1-3
Opcioni dodatak za VMXC1 i VMXC1-3

UXO detekcija na suvom zemljištu

Lokatori gvozdenih predmeta za traženje neeksplodiranih bombi, granata i ostalog vojnog otpada, kao i čeličnih kontejnera sa hemijskom sadržinom.

VXC1 kompakti fero (UXO) lokator
EL1302D2 fero lokator za UXO lociranje u velikim dubinama

UXO detekcija na suvom zemljištu, u vodi i u blatnjavim barama

Lokatori gvozdenih predmeta za traženje neeksplodiranih bombi, granata i ostalog vojnog otpada, kao i čeličnih kontejnera sa hemijskom sadržinom.

VET2 fero lokatori za velike UXO na izuzetno velikim dubinama
EL1303D2 višenamenski fero lokator za UXO pretraživanja na velikim dubinama

UXO detekcija u blatnjavim barama i vodi

Lokatori gvozdenih predmeta za traženje neeksplodiranih bombi, granata i ostalog vojnog otpada, kao i čeličnih kontejnera sa hemijskom sadržinom.

VXB2 specijalni set za pretragu blatnjavih bara

 

Detektori mina

Sigurnosna oprema