Sigurnost i poverenje

        dolazi sa nama...

slogan firme

Softver za evaluaciju

Kliknite na sliku proizvoda za detaljan opis

Sistemi za pozicioniranje

Sistemi za navigaciju i pozicioniranje za prikupljanje geo podataka.

SEPOS-zemlja
SEPOS-za kaljave bare
Sistem satelitskog pozicioniranja

Jedinice za skladištenje podataka

Jedinice za skladištenje podataka dobijenih lokatorima gvožđa i detektorima metala koji se mogu držati u ruci ili namontirati na vozila.

VFC2 terenski kompjuter

Softver za evaluaciju

PC softver za kompjutersku evaluaciju podataka prikupljenih tokom pretrage, a dobijenih upotrebom fero lokatora ili detektora metala.

VALLON EVA2000 2.X

 

Detektori mina

Sigurnosna oprema