Sigurnost i poverenje

        dolazi sa nama...

slogan firme

EOD/IEDD oprema

Kliknite na sliku proizvoda za detaljan opis

Zaštita

Odelo za zaštitu od bombi SPS-10
Štit za zaštitu od fragmenata
Korpa za prenos bombi BTB-1
Ćebe za bombe

Alati

Disruptor EG-2
Pribor sa kukama i sajlama - prva generacija
Pribor sa kukama i sajlama - druga generacija
Pribor sa kukama i sajlama - treća generacija
Pribor sa kukama i sajlama - četvrta generacija
Pribor sa kukama za svaku namenu i kompletom sajli
Endoskopski komplet
Endoskopski komplet za pretraživanje
Komplet za sveobuhvatne pretrage
Minijaturni komplet za pretraživanje
Pakovanje sa najčešće korišćenim alatima
Komplet alata koji ne varniči i koji ne reaguje sa magnetima
Demolacioni komplet
EOD tripod
Manipulaciona šipka TMS-2

 

Detektori mina

Sigurnosna oprema