Sigurnost i poverenje

        dolazi sa nama...

slogan firme

O nama

Osnovna delatnost firme „Catena Net d.o.o.“ je unutrašnji i spoljnotrgovinski promet specijalnih operativno-tehničkih sredstava za potrebe organa i službi bezbednosti i zaštite, kao i pružanje bezbednosnih usluga.

Catena Net d.o.o. je generalni zastupnik nemačke kompanije „Vallon GmbH“ koja je jedna od najpoznatijih svetskih firmi u proizvodnji metal detektora za otkrivanje mina na većim dubinama u zemlji i vodi (radarsko otkrivanje), robota za deminiranje opasnih materija, RTG i metaldetektorskih vrata, pribora i alata za deminiranje, opreme i sredstava lične zaštite za deminiranje minskih polja, prikolica za uništavanje otkrivenih eksplozivnih sredstava. Njihovu opremu koriste svuda u svetu oružane snage, vojska i policija, specijalne jedinice, nevladine organizacije, bezbednosne i javne kompanije. Takođe se organizuju i predavanja i stručna usavršavanja u deminiranju minskih polja i njihovom uništavanju.

Koristeći dugogodišnje radno iskustvo, firma Catena Net je uspešno našla mesto na tržištu i profesionalnim pružanjem usluga u prometu navedenih sredstava doprinosi podizanju stepena bezbednosnih mera i zaštite u organima i službama bezbednosti.

Od svog osnivanja, firma je uvek solventna i njen razvoj je u stalnom porastu. Pružanje usluga je profesionalno i stručno, a za specifične poslove konsultuju se stručna lica sa fakulteta i visoko naučnih ustanova.

Firma „Catena Net d.o.o.“ garantuje čuvanje poslovne tajne, tehničke dokumentacije i tajnost podataka u poslovanju zbog specifičnosti programa i važnosti institucija sa kojima sarađuje. Svi poslovi koji se obavljaju za potrebe krajnjeg korisnika su poverljivi i sa podacima bi bili upoznati samo izvršioci koji su direktno vezani za realizaciju zaključenog posla.

Firma poseduje Rešenje Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja da se može baviti prometom naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene.

 

Detektori mina

Sigurnosna oprema